RU EN

Kurlov I.O.

Candidate of Medical Sciences

Department of Interventional Arrhythmology

H-index: RSCI 4, Scopus 1, Web of Science 1

Articles

  1. Evtushenko V., Smyshlyaev K., Bykov A., Kistenev Yu., Pavlyukova E., Katkov V., Kurlov I., Anfinogenova Y., Evtushenko A. Digital Technologies in Providing Development of Algorithms Surgical Treatment of Supraventricular Arrhythmias. MATEC Web Conf. 2016;79:1-9.
  2. Evtushenko A.V., Evtushenko V.V., Bykov A.N., Sergeev V.S., Syryamkin V.I., Kistenev Yu.V., Anfinogenova Ya.D., Smyshlyaev K.A., Kurlov I.O. Irrigated and Non-irrigated Radiofrequency Ablation Systems and Ways of Non-irrigated RF Systems Development. AIP Conference Proceedings 2015;1688:1-5.